Poukaz Bílá várna

Tento poukaz slouží jako dar POHODĚ a jejímu zaměstnanci v kavárně Bílá vrána, v hodnotě 1000 Kč, který bude využit na plat člověka s postižením včetně potřebné asistence. Děkujeme!

1 000,00 Kč