Výrobky co mají smyl

Pohodová dílna je součástí denního stacionáře POHODA, který navštěvují lidé s mentálním postižením. Jeho členové zde vyrábějí koupelové doplňky a jiné výrobky a podílejí se i na prodejních akcích. Dílna má za úkol pracovně aktivizovat klienty, kteří na volném trhu práce pracovat nemohou. Činnost jim napomáhá uvědomění si vlastní hodnoty a důležitosti, zlepšení mnoha dílčích schopností a celkovému rozvoji osobnosti. Výrobky Pohodové dílny můžete využít jak k soukromým účelům, tak i pro reklamu Vaší firmy. Mohou být zajímavým doplňkem pro prezentaci firmy, nebo jako drobný reklamní předmět.


                         Terapeutická Pohodová dílna

Vymysleli si ji sami členové denního stacionáře a na jejím provozu se z velké části podílejí. Vyrábějí zde širokou nabídku mýdel, solí do koupele a dalších koupelových doplňků. Rádi vyprávějí na různých prodejních akcích kupujícím o výrobě a s radostí zaučují stážisty a dobrovolníky.

Za všechnu podporu moc děkujeme!