#JSEM V POHODĚ

POHODA- společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. už 20 let umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít tak, jak žijí jejich vrstevníci bez postižení. Naše sociální služby jsou alternativa k velkým ústavním zařízením, která donedávna byla jediným řešením jejich života mimo rodinu. Již jsme podpořili desítky lidí s postižením a jejich rodin. Našim klientům poskytujeme chráněné bydlení s podporou asistentů, takže se mohou osamostatnit od rodiny. Lidem s těžším postižením, kteří žijí většinou se svou rodinou, zajišťujeme smysluplný program v denním stacionáři. K dalším docházíme přímo domů a pomáháme jim při hygieně, podávání jídla, cestování. Ale také v tom, že si jejich rodiče mohou na chvilku odpočinout od péče a zodpovědnosti. Provozujeme také sociální podnik kavárnu Bílá vrána (Ve Smečkách 5, Praha 1), kde pracují lidé s mentálním postižením. Hlavním cílem je pracovníky připravit na práci mimo sociální systém, naučit je zodpovědnosti, pracovním návykům, komunikaci se zákazníky. Nejedná se o sociální službu. Náklady hradíme z vydělaných prostředků a darů, což není vždycky jednoduché.


                         Terapeutická Pohodová dílna

Vymysleli si ji sami členové denního stacionáře a na jejím provozu se z velké části podílejí. Vyrábějí zde širokou nabídku mýdel, solí do koupele a dalších koupelových doplňků. Rádi vyprávějí na různých prodejních akcích kupujícím o výrobě a s radostí zaučují stážisty a dobrovolníky.

Za všechnu podporu moc děkujeme!