Představení týmu

13.05.2019

Celý tým je součástí organizace, která se už 20 let snaží bořit mýty o lidech s postižením, poukazuje na nerovnosti ve společnosti, vzdělává veřejnost a dává impulsy k narovnávání příležitostí pro tyto občany. Spolupracuje s neziskovými organizacemi na podpoře znevýhodněných lidí ve společnosti. Například na projektech Pečovat a žít, ve kterém se pečující matky o děti s postižením vrací do pracovního života. Posilujeme Česko. Zapojili jsme se do projektu, který hájí neziskový sektor a vše dobré, co přispívá k občanské společnosti. Své aktivity jsme měli možnost prezentovat také na půdě Evropského parlamentu v Bruselu, v přímém kontaktu s eurokomisařkou Věrou Jourovou. 

A teď náš tým:

Eva když přišla do POHODY věděla, že tady se bude moci uplatnit a realizovat, její dobrá nálada a elán je nakažlivý. Každodenně informuje o problematice lidí s postižením veřejnost. Věří v lepší zítřky, v boření hranic a v to, že i cesta může být cíl. V květnu zahájila výstavu Jsem v pohodě, která představuje sociální služby vyrovnávající příležitosti lidí s mentálním postižením ve společnosti. Ta je k vidění u nás v kavárně Bílá vrána (Ve Smečkách 5, Praha 1) .

Šárka přispěla k tomu, že POHODA získala značku Mezigeneračně. V projektu, ve kterém se setkávají děti ze školky s dospělými lidmi s mentálním postižením na společných aktivitách. Při těchto návštěvách nejde jen o mezigenerační setkání, ale také o učení dětí přirozeně jednat s lidmi s postižením.

Veronika se podílí na tom, aby lidé s postižením mohli zůstat žít v běžném bydlení, osamostatnit se v dospělém věku od rodiny, žít v blízkosti svých přátel, mohli si udržet zaměstnání, a nemuseli odcházet do velkých zařízení sociální péče.

Lucka pomáhá tomu, aby lidé s mentálním postižením aktivně trávili volný čas, byli prospěšní druhým a jejich rodiny měly čas k odpočinku od dlouhodobé náročné péče.

Týna a Zdeňka pracují v sociálně prospěšném podniku Bílá vrána a svým příkladem ukazují, co všechno lidé s postižením zvládnou, když k tomu dostanou příležitost, a tím motivují ostatní.

Káťa vede tým asistentů, kteří každodenně pomáhají v domácím prostředí lidem, kteří to potřebují. Klientům pomáhají v získávání potřebných dovedností k samostatnějšímu životu a jejich rodinám v pocitu bezpečí ve chvíli, kdy se potřebují na chvíli zastavit a odpočinout si.

Slávka je naše dlouholetá patronka a členka naší správní rady.