POHODA dostala značku Mezigeneračně

04.04.2019

Stacionář POHODA byl 4. 4. 2019 společně s dětskou skupinou Ještěrka oceněn značkou Mezigeneračně, díky dlouhodobému projektu, který pomáhá sbližování generací a různých cílových skupin. 

Díky organizaci Mezi námi o.p.s. se v roce 2017 nás denní stacionář zapojil do projektu Mezigeneračně, který organizuje pravidelná setkávání dětí z mateřských školek se seniory. Cílem není jen zapojit starší generaci do smysluplných aktivit, jde především o vzdělávání a vychovávání nových generací v úctě ke stáří a lidem, kteří mají nějaký druh postižení. A tak klienti Pohody pravidelně vítají děti z Ještěrky v našem stacionáři. Společně si vyrobili například hudební nástroje, upekli perníčky, zacvičili si a děti také shlédly divadelní představení našich klientů. Ocenění jsme převzali v prostorách školky ve Vestci.